Zavřít okno

FAQ -Základní

( 2. května 2007 )


Co je OVATEL Home?

OVATEL Home je veřejná telefonní služba poskytovaná prostřednictvím vysokorychlostního internetového připojení, která Vám sníží jak náklady za poplatky (paušály), tak za měsíční hovorné. Služba je určena pro všechny, kteří mají připojení k Internetu.

Jak služba OVATEL Home funguje?

OVATEL Home poskytuje připojení přímo na ústřednu společnosti OVANET prostřednictvím Vašeho připojení k Internetu. OVATEL Home využívá protokolu SIP. Po obdržení registračních údajů se pomocí IP telefonu, softwarového klienta nebo hlasové brány s analogovým telefonním přístrojem zaregistrujete na SIP ústřednu OVANET a můžete začít využívat službu OVATEL Home.

Jak je kvalitní telefonování prostřednictvím služby OVATEL Home ?

Kvalita telefonování prostřednictvím služby OVATEL Home je nejvíc závislá na kvalitě Vašeho připojení k Internetu, rozhodující není ani tak „rychlost“ Vašeho připojení, jako rychlost odezvy a její kolísání. Viz technické otázky a odpovědi.

Mohu si službu OVATEL Home nejdříve vyzkoušet, otestovat? Pokud ano, co pro to mám udělat?

Ano, na úvodní stránce www.ovatel.cz je umístěna nabídka vypůjčení  telefonního čísla, prostřednictvím kterého si můžete vyzkoušet službu OVATEL Home.

V jaké denní době mohu službu využívat? Kdy je dostupná?

Služba OVATEL Home je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Jaké typy volání mohu uskutečnit?

Se službou OVATEL Home lze telefonovat do národních i mezinárodních pevných a mobilních sítí.

Kolik telefonních linek mohu provozovat?

K jedné telefonní lince můžete obdržet jedno telefonní číslo. Se službou OVATEL Home nemusíte být omezeni v počtu používaných telefonních čísel na jedno číslo, ale v případě zájmu o přidělení většího počtu telefonních čísel nebo provolbového bloku doporučujeme toto konzultovat s našimi zaměstnanci, kteří Vám doporučí vhodné technické řešení v závislosti na Vašem připojení k Internetu.

Umožňuje OVATEL Home příjem a odesílání faxů, SMS, nebo datových volání?

Bohužel ne. Služba OVATEL Home je určena pro levné a kvalitní telefonování přes internet. Abychom pro Vás dokázali udržet nejlepší cenu, nezařazujeme tyto typy služeb do naší nabídky.

Mohu se službou OVATEL Home jen volat nebo také přijímat hovory?

Služba OVATEL Home je určena pro příchozí i odchozí hovory. Za tímto účelem od nás obdržíte bezplatně Vaše telefonní číslo.

Jakým způsobem je služba OVATEL Home aktivována a jak se dozvím, že je zprovozněna?

Služba je aktivována po připsání kreditu na náš účet. O aktivaci Vašeho čísla Vás vyrozumíme e-mailem, ve kterém obdržíte registrační údaje na naši SIP ústřednu.

Umožňuje služba OVATEL Home zobrazení čísla příchozího hovoru?

Ano, toto služba OVATEL Home standardně umožňuje.

Když si své telefonní číslo přesměruji, kdo to bude platit?

Pravidlo pro přesměrování hovorů je vždy stejné. Přesměrované hovory platí ten, kdo přesměrovává.

Mohu si zamezit odchozí hovory?

Ano, na vyžádání Vám můžeme zamezit vytáčení zvolených čísel.

Mohu využívat hlasovou schránku jako záznamník? Pokud ano, co mám udělat a jak se případně nastavuje?

Ano, můžete. Prosím kontaktujte nás na obchod@ovanet.cz a požádejte o zřízení hlasové schránky.

Musím si zrušit svou pevnou telefonní linku, abych mohl využívat službu OVATEL Home?

Ne, službu OVATEL Home lze využít nezávisle na tom, zda používáte či nepoužíváte pevnou linku.

Potřebuji ke službě veřejnou IP adresu nebo mi stačí adresa privátní?

Tato služba nevyžaduje veřejnou IP adresu, postačuje privátní adresa.

Mohu se službou OVATEL Home volat zdarma? Pokud ano, do jakých sítí?

Ano, volání zdarma je zaručeno v rámci IP sítě OVATEL, na všechny ostravské úřady městských obvodů a také do partnerských sítí.

Jak často mohu kontrolovat svůj účet?

24 hodin denně prostřednictvím on-line přístupu k Vašemu účtu přes webové rozhraní.

Mohu získat detailní výpis hovorného?

Ano, detailní výpis je dostupný prostřednictvím přístupu k Vašemu účtu přes webové rozhraní. Zpoplatněný tištěný detailní výpis hovorného je zasílán pouze na písemné vyžádání prostřednictvím České pošty.

Je služba OVATEL Home předplacená?

Ano, pro aktivaci služby je nezbytné nabít si kredit. V rámci přístupu k Vašemu účtu máte možnost sledovat a zjistit výši Vašeho zbývajícího kreditu, dále mít přehled uskutečněných hovorů a jejich cen včetně možnosti změnit si své registrační údaje, aj.

Jaké jsou účtovací délky u hovorů?

Vaše hovory jsou účtovány po vteřinách, takže platíte skutečně jen to, co provoláte.

Existují jiné platby (např. skryté), které bych měl při využití služby OVATEL Home platit?

Ne, neplatíte žádný paušál, ani žádné skryté poplatky. Platíte za to, co jste ve skutečnosti za volání do jednotlivých destinací provolali, a to formou kreditu.

Mohu kdykoliv službu zrušit?

Ano, službu OVATEL Home můžete, dle platných podmínek poskytování služby, zrušit.

Jak si mohu kredit dobít?

Dobití kreditu se provádí převodem finanční částky na bankovní účet společnosti, dnem připsáním na účet je kredit navýšen.