Informace pro nové zákazníky

 • Proč OVATEL
 • Jak to funguje
 • Vyzkoušejte si
 • Jak objednat
 • Nabízená zařízení
 • Jak to funguje

  Jak služba OVATEL Home funguje?

  OVATEL Home připojí přes Internet pomocí protokolu SIP Vaše zařízení (IP telefon, SoftPhone nebo VoIP bránu) k naší centrální ústředně. Tato ústředna přijímá příchozí hovory pro Vaše číslo a posílá je na Vaše zařízení, takže jste dovolatelní z celého světa. Pokud telefonujete Vy, spojí ústředna Váš hovor do sítě operátora, ze které pochází Vámi volané číslo.

  Má volání se službou OVATEL Home nějaká omezení?

  Po objednání služby OVATEL Home od nás získáte vlastní telefonní číslo. Jedná se o běžné, devítimístné telefonní číslo, které je plně funkční pro hovory v obou směrech. Znamená to, že se dovoláte na pevnou linku či mobilní telefon provozovanou kterýmkoliv z českých i zahraničních operátorů. Také ale můžete volat na jakoukoliv internetovou linku s klasickým telefonním číslem. Stejným způsobem i Vám se na Vaše nové telefonní číslo dovolá kdokoliv z mobilu, pevné i internetové linky, a to jak z České republiky, tak i odkudkoliv ze zahraničí.

  Jaké jsou požadavky na mou přípojku k Internetu?

  Jeden hovor uskutečněný prostřednictvím služby OVATEL Home spotřebuje od 24 do 80 kbps kapacity Vaší internetové přípojky, což je při dnešních rychlostech připojení téměř zanedbatelná hodnota. Důležitějším kritériem jsou proto dostatečná rychlost odezvy a její nízké kolísání.