Ostatní služby a řešení

 • IS Profil zadavatele
 • Informační systém Profil zadavatele

   

  Základní popis:

  Informační systém určený pro zadavatele veřejných zakázek, který splňuje veškeré formální i věcné náležitosti vyhlášky o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

  Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč.

  IS Profil zadavatele podporuje celý životní cyklus veřejné zakázky od jejího uveřejnění až do okamžiku ukončení realizace.

   

  Systém lze využít pro všechny druhy zadávacího řízení dle platné legislativy, tj:

  • otevřené řízení;
  • užší řízení;
  • jednací řízení s uveřejněním;
  • jednací řízení bez uveřejnění;
  • soutěžní dialog;
  • zjednodušené podlimitní řízení;
  • soutěž o návrh;
  • zakázka malého rozsahu.

   

  Součástí IS Profil zadavatele je také řešení:

  • požadavků na certifikovaný přístup;
  • 5leté zákonné archivace dokumentů, které jsou součástí veřejné zakázky.

   

  IS Profil zadavatele umožňuje:

  • zadávat a upravovat veřejné zakázky;
  • publikovat dokumenty k jednotlivým veřejným zakázkám (soubory, zadávací dokumentace, přílohy, smlouvy, atd.);
  • spravovat kontakty k veřejné zakázce a informační bannery;
  • získávat informace o uchazečích v okamžiku stažení souborů k veřejné zakázce.

   

  Rozsah zveřejňovaných informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele naplňuje veškeré povinné položky dle platné legislativy.

  Všechny dokumenty k veřejné zakázce jsou umístěny v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky na profilu zadavatele.

  Veškeré informace o veřejné zakázce publikované na profilu zadavatele jsou čitelné prostřednictvím všech existujících internetových prohlížečů.

   

  Provoz informačního systému:

  IS Profil zadavatele je poskytován formou služby. Veřejnému zadavateli je za pevný paušální poplatek zřízeno privátní prostředí k neomezenému využívání.

  IS Profil zadavatele je provozován v technologickém prostředí OVANET a.s., kde je současně zajištěna jeho  administrace, zálohování a všechny ostatní činnosti nutné k zabezpečení nepřetržitého provozu.

  Zadavatel má ke svému prostředí zřízen neomezený přístup s možností komplexní správy obsahu jednotlivých zadávacích řízení.

  Součástí služeb poskytování IS Profilu zadavatele je také garance souladu s platnou legislativou.

   

  Cena:  

  V případě zájmu o tento produkt, nebo doplňující informace kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení:
  Tel.: +420 555 135 155
  e-mail:
  obchod@ovanet.cz

   

  Vzhled IS Profil zadavatele: