Ostatní služby a řešení

 • Outsourcing IT
 • Outsourcing IT

   

  Popis služby

  Pojmem outsourcing se označuje zajištění určitých činností společnosti jinou, externí specializovanou organizací. Zjednodušeně lze říci, že outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. Smyslem outsourcingu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti tím, že určité dané činnosti zajistí specializovaná organizace levněji a efektivněji. Ušetřené náklady za lidské zdroje a servisní hardware je možné investovat do dalšího rozvoje společnosti. Outsourcing také umožňuje přechodně zvýšit kapacity v oblasti IT firmy a tak překlenout tíživé období.

   

  V dnešním konkurenčním prostředí se stane úspěšným jen ten, kdo udrží krok s konkurencí. „Outsourcing IT“ společnosti OVANET a.s. je služba, která Vám v oblasti IT a správy sítí vždy zajistí náskok před ostatními a přitom ušetří další náklady.

   

   

  Činnosti, které jsou součástí outsourcingu IT a správy sítí 

  §   konfigurace, správa a dohled technologie s cílem udržení požadované funkčnosti lokální sítě (servery, routery, switche, firewaly apod.),

  §   konfigurace a správa software,

  §   definice bezpečnostní politiky, konfigurace jednotlivých prvků sítě, dohled nad dodržováním stanovené úrovně zabezpečení,

  §   návrhy a realizace LAN sítí (strukturované kabeláže, bezdrátové sítě),

  §   konzultace a poradenství v příbuzných oborech,

  §   nonstop technická podpora,

  §   dodávky, prodej a servis výpočetní techniky,

  §   zajištění spolehlivého a rychlého připojení k internetu,

  §   zajištění spolehlivých hlasových služeb (VoIP nebo klasická telefonie),

  §   pravidelný report o aktuálním stavu počítačové sítě včetně doporučení a návrhů na její zlepšení,

  §   v případě havárií rychlý zásah na místě,

  §   nabízíme dva typy účtování služeb outsourcingu, a to v rámci hodinové sazby nebo paušální platby.

   

  Technická specifikace služeb s hodinovou sazbou  

  Základní cena vychází z hodinové sazby technika outsourcingu + dopravné. Zákazník může využít služeb kdykoliv při objednání jeden pracovní den před požadovaným zásahem.

    

  Technická specifikace služeb s paušální měsíční platbou  

  Outsourcing Start

  Je vhodný pro zákazníky se sítí do 5 počítačů, kteří předpokládají nepravidelné čerpání služeb. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí 5 hodin práce technika měsíčně, které může čerpat v libovolném termínu aktuálního měsíce při objednání tři pracovní dny před požadovaným zásahem, v případě nutnosti okamžitého zásahu je účtován dohodnutý poplatek.

   

  Outsourcing Plus

  Je vhodný pro zákazníky se sítí do 15 počítačů, kteří předpokládají nepravidelné čerpání služeb. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí 10 hodin práce technika měsíčně, které může čerpat v libovolném termínu aktuálního měsíce při objednání jeden pracovní den před požadovaným zásahem, v případě nutnosti okamžitého zásahu je účtován dohodnutý poplatek.

    

  Outsourcing Profi

  Je vhodný pro zákazníky se sítí do 30 počítačů, kteří předpokládají nepravidelné čerpání služeb. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí 20 hodin práce technika měsíčně, které může čerpat v libovolném termínu aktuálního měsíce při objednání jeden pracovní den před požadovaným zásahem, v případě nutnosti okamžitého zásahu je účtován dohodnutý poplatek.

   

  Ceník

   

  Ceny jsou s klientem řešeny individuálně.

   

  U outsourcingu rozsáhlejších sítí budou smluvně definovány rozsahy prací na jednotlivých serverech a pracovních stanicích. V případě individuálních smluvních vztahů je vždy možné dohodnout i jiné podmínky, jako například SLA (Service Level Agreement), držení servisního hardware, dohled technologie apod.

    

  Sdílet