Hlasové služby

 • OVATEL Business
 • Ceník volání
 • Služba OVATEL Business je určena především firmám a organizacím, které využívají více telefonních linek nebo vlastní telefonní pobočkovou ústřednu. Hlavní myšlenkou produktu je využití již instalovaných datových rozvodů zákazníka nejen pro počítače a internet, ale i pro hlasovou komunikaci. Tímto způsobem se výrazně sníží vynaložené náklady na kabeláž. Přenos hlasu pomocí IP sítě přináší nové možnosti. Vaši zaměstnanci mohou být produktivnější, Váš podnik efektivnější a Vaši zákazníci spokojenější. Navíc významně šetří náklady na telefonování, případné stěhování a rozšiřování počtu zaměstnanců apod., protože jde o standardní datovou síť.

  Naše společnost si pro řešení firemní telefonie vybrala produkty největších světových lídrů v oboru a to společnost Avaya, Cisco Systems a  Digium, Inc. Společnost AVAYA je přední světový dodavatel firemních komunikačních zařízení, software a služeb. Společnost Cisco Systems je předním světovým dodavatel řešení datových sítí. A společnost  Digium, Inc. vyvíjí světově nejrozšířenější řešení VoIP telefonie Asterisk.

  Služba OVATEL Business umožňuje zákazníkovi zvolit pro něj nejvhodnější způsob připojení do veřejné telefonní sítě. Nejběžnějším způsobem připojení k veřejné telefonní síti je využití analogového telefonního přístroje. Tento způsob je nejběžnější, ale také nabízí nejnižší komfort obsluhy. Pokud chceme použít analogový telefonní přístroj nebo fax pro telefonii přenášenou prostřednictvím datové sítě nebo sítě Internet, musíme použít zařízení s označením Gateway. Toto zařízení umožňuje komunikaci jednotlivých analogových telefonních přístrojů nebo telefonních pobočkových ústředen po datové síti.
   
  Podle počtu a typu těchto zařízení nabízíme tyto řešení a jejich kombinace:
   - 1, 2 nebo 8 x FXS portů,
   - 4 x ISDN2/BRI,
   - 1, 4 nebo 16 x ISDN30/PRI.
   
  FXS (Foreign eXchange Subscriber) je název portu používaného analogovými telefonickými linkami (obyčejný analogový telefon).
  ISDN2 (Integrated Service Digital Network) je veřejná digitální telekomunikační služba poskytující digitální spojení od jednoho koncového zařízení ke druhému. ISDN linka v sobě obsahuje vždy dva klasické 64kbps kanály. To znamená, že na této přípojce mohou probíhat současně 2 hovory.
  ISDN30 veřejná digitální telekomunikační služba umožňující provoz až 30 souběžných hovorových kanálů zapojených do série. To znamená, že na této přípojce může probíhat současně až 30 hovorů příchozích anebo odchozích, v různých kombinacích.
   
  V případě, že potřebujeme řešit více telefonních poboček, je výhodné použít pobočkovou telefonní ústřednu. Při výběru vhodného typu pobočkové ústředny je důležité vycházet z potřeb zákazníka.
   
  Hlavní parametry pro stanovení typu ústředny:
   - kapacita a typ vstupních linek - způsob připojení k ISP,
   - kapacita a typ vnitřních poboček - připojených IP telefonů a VoIP bran (pro faxy a EZS),
   - počet souběžných hovorů,
   - požadované služby a funkce ústředny - IVR, nahrávání hovorů apod.
   
  Kapacita a typ vstupních linek zajistí dostatečné a spolehlivé připojení do veřejné telefonní sítě. V případě VoIP pobočkové ústředny se jedná o datovou konektivitu, která umožňuje přenos požadovaného počtu souběžných hovorů do veřejné telefonní sítě pomocí datové sítě nebo sítě Internet. Připojení pobočkové ústředny je také možné pomocí linek ISDN2/BRI nebo ISDN30/PRI.Kapacitu a typ vnitřních poboček je nutné zvolit tak, aby řešení v případě potřeby umožňovalo rozšíření počtu vnitřních linek s minimálními náklady. Proto je nutné pečlivě zvážit současné i budoucí požadavky na počet poboček.
  Moderní telefonní ústředny dnes nabízejí desítky komfortních služeb a funkcí, jako jsou například IVR, nahrávání hovorů, FAX server (možnost faxování přímo z počítače), billing server apod. Požadavky na funkcionalitu ústředny jsou vždy konzultovány se zákazníkem a navrženy dle jeho potřeb.
   
  Podle typu telefonní ústředny je nutné zvolit i patřičný počet a typ jednotlivých telefonních přístrojů. Výhodou řešení VoIP je to, že telefonní přístroj je možné připojit přímo k počítačové síti. Služba umožňuje využití jak klasických telefonních a faxových přístrojů, tak i moderních IP telefonů. Nabídka telefonních přístrojů se liší dle konkrétní aplikace nebo požadavků a potřeb zákazníka. Standardně jsou nabízeny telefonní přístroje Cisco Linksys a Siemens Gigaset.
   
  Pro cenovou kalkulaci konkrétního technického řešení, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení, kde Vám podle Vašich požadavků navrhnou optimální řešení a cenu.

   

  Sdílet