MPLS VPN

( 21. února 2009 )


MPLS VPN

 

Popis služby

Služba MPLS VPN (virtuální privátní síť na páteřní síti MPLS) společnosti OVANET a.s. je poskytována jako vysoce spolehlivá služba VPN s garantovanými vlastnostmi. Služba je určena pro propojení dvou či více lokálních počítačových sítí (resp. uživatelů). Přitom se nejedná o několik vzájemně propojených virtuálních okruhů (spojení bod-bod), ale o plnohodnotnou IP VPN síť s libovolným počtem připojených bodů. Propojovány mohou být různé heterogenní IP sítě různými rychlostmi v jednu velkou homogenní IP síť.

 

Technická specifikace

Pro připojení do VPN sítě postačuje libovolná přípojka s ethernetovým rozhraním dle standardu IEEE 801.3. Odolnost proti výpadkům sítě je zajištěna redundantní topologií optické dvacetigigabitové páteřní sítě, která využívá pro okamžité vyhledání záložní trasy přepínací algoritmus MPLS, a právě díky němu koncový uživatel v případě poruchy nezaznamená žádnou změnu.

 

Různé aplikace kladou na kvalitu přenosu dat různé požadavky, například na minimální garantovaný objem přenesených dat za jednotku času, garantovanou maximální dobu přenosu paketu, garantovanou maximální ztrátovost paketů, atd. Právě tyto požadavky na kvalitu přenosu dat jsme schopni u služby VPN zajistit pomocí QoS (Quality of  Services). Ve službě VPN lze poskytovat také prioritizaci přenosu dat dle jejich typu.

 

Bezpečnost přenosu dat lze ještě zvýšit například použitím IP tunelu, kryptace dat, apod.

  

Výhody služby 

§   vysoce spolehlivé propojení libovolného počtu lokalit na síťové vrstvě L3,

§   propojení lokalit odolné vůči výpadkům části páteřní sítě,

§   redundantní dvacetigigabitová páteřní síť,

§   kompletní konfigurace routování a bezpečnostní politiky,

§   není možné konfigurovat VLAN,

§   přenos neomezeného množství dat mezi propojenými lokalitami,

§   zákazník si může definovat různé rychlosti připojení jednotlivých lokalit,

§   předání služby na standardním rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbps,

§   oddělení sítě zákazníka je pomocí routeru, který je ve vlastnictví zákazníka, v případě zájmu lze zajistit pronájem routeru a dalších aktivních prvků,

§   nepřetržitý technický dohled 24 hodin denně,

§   nonstop telefonická technická podpora,

§   lze rozšířit o kryptaci komunikace prostřednictvím protokolu IPSEC,

§     nebo o zabezpečení firewallem a definování přístupových pravidel mezi přípojnými body VPN.

 

Ceník služby 

Ceny služby MPLS VPN se pohybují od 690 Kč bez DPH za okruh 1 Mbps. U této služby je vždy cena kalkulována na míru zákazníka z důvodu velké variability požadavků a možností realizace. Rozhoduje zde kapacita linky (až 1 Gbps), počet a místa koncových bodů, délka smlouvy a výše zřizovacího poplatku, případně využití dalších služeb, jako jsou například IP tunely, šifrování apod.

 


Sdílet