O společnosti

 • Novinky
 • Řídící orgány
 • Kariéra
 • Společenská odpovědnost
 • Kontakty
 • Ke stažení ...

 •  

  Představenstvo

   

  Představenstvo je jednočlenný statutární orgán, který řídí společnost a jedná jménem akciové společnosti Ovanet. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady podle platných právních předpisů nebo Stanov společnosti. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát měsíčně.

   

   

  Složení představenstva společnosti

  • Ing. Michal Hrotík – člen představenstva