O společnosti

 • Novinky
 • Řídící orgány
 • Kariéra
 • Společenská odpovědnost
 • Kontakty
 • Ke stažení ...

 •  

  Dozorčí rada

   

  Dozorčí rada má pět členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva. K jejím hlavním úkolům patří kontrola plnění podnikatelského plánu akciové společnosti Ovanet. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určuje platná legislativa, především občanský zákoník a stanovy společnosti. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce.