O společnosti

 • Novinky
 • Řídící orgány
 • Kariéra
 • Společenská odpovědnost
 • Kontakty
 • Ke stažení ...
 • Dne 2.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 252/2017 Sb., který novelizoval zákon č. 127/ 2005 Sb., o elektronických komunikacích, který se od uvedeného data vztahuje i na Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.


  Změny ve smlouvách vyvolané tímto zákonem uvádíme
  zde.