O společnosti

  • Novinky
  • Řídící orgány
  • Kariéra
  • Společenská odpovědnost
  • Kontakty
  • Ke stažení ...
  • Aktualizace Obchodních podmínek společnosti OVANET a.s.

     

    Dnem 1. 12. 2017 nabývají platnosti a účinnosti  aktualizované Obchodní podmínky společnosti.

    Nahrazují Obchodní podmínky OVANET a.s., platné a účinné ode dne 1.7.2016.

     

    Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí zde.