O společnosti

 • Novinky
 • Řídící orgány
 • Kariéra
 • Společenská odpovědnost
 • Kontakty
 • Ke stažení ...
 • IS Informační deska

   

  s odvoláním na zákon č.90/2012 sb. o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014 nabízíme náš produkt s názvem Informační deska, který je určen bytovým družstvům a společnostem vlastníků bytového fondu a splňuje veškeré náležitosti vyplývající z tohoto zákona.
   
  Podrobné informace naleznete zde
   
   
  V případě zájmu o tento produkt, nebo doplňující informace, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení:
  Tel.: +420 555 135 155