O společnosti

Fúze sloučením

 

K 1. 7. 2016 došlo k fúzi sloučením společnosti OVANET a.s. IČ 293 99 491, zapsané v oddílu B, č. vl. 4505 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, jakožto společnosti zrušované a společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. IČ 258 57 568, zapsané v oddílu B, č. vl. 2335 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, jakožto společnosti nástupnické.

Ke stejnému datu byl proveden zápis změny názvu firmy u společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. na společnost OVANET a.s..