O společnosti

Společnost OVANET, a.s. prošla od svého založení v roce 2000 dynamickým vývojem a dnes nejenže patří k nejvýznamnějším telekomunikačním operátorům působícím v Moravskoslezském kraji, ale také působí coby významná outsourcingová, hostingová a housingová společnost.


Jádrem činností společnosti je provozování Metropolitní sítěMěstského dopravního kamerového systémuHOTSPOTS sítě - volně přístupných Wi-Fi zón internetu v Ostravě.


Naše produkty, služby a technologická řešení na míru jsme schopni nabídnout a zpracovat jak fyzickým osobám, tak malým i velkým společnostem a firmám.

Fyzickým osobám a domácnostem přinášíme především internetovéhlasové služby, společnostem a organizacím, pak kromě internetovýchhlasových služeb poskytujeme datové okruhy, hosting, housing  a v neposlední řadě rovněž outsorcingslužby kamerových systémů včetně přenosu, detekce či archivace obrazových záznamů.


Nabízené produkty a služby provozujeme v rámci vlastní optické a rádiové sítě, prostřednictvím komunikační infrastruktury na bázi SDH (Synchronous Digital Hierarchy) a IP MPLS (Internet Protocol Multilayer Packet Label Switching) technologie renomovaných světových výrobců Alcatel-Lucent, AVAYA  a Cisco Systems. Hlasové služby provozujeme na platformách – TDM, VoIP, IP telefonie.


Veškerá řešení navrhují a implementují kvalifikovaní odborníci z řad našich zaměstnanců, kteří pravidelně procházejí certifikovanými školeními a zkouškami. Např.: Avaya, CISCO, Genetec, ABAS, R&M, Jablotron


Stejně jako jsou certifikovaní naši zaměstnanci, tak samotná společnost je držitelem uvedených certifikací a partnerství: Avaya, Axis,  Cisco Linksys, HP, IMC Network, Siemens,  Well, Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Microsoft, Jablotron, ESET

Od roku 2006 je spol. Ovanet, a.s. členem mezinárodního sdružení RIPE a národního sdružení NIX.CZ s vlastním AS a přiděleným rozsahem veřejných IP adres. Za tímto účelem jsou vytvořeny přístupové body pro peering s jinými operátory prostřednictví BGP protokolu.

Fakt, že jsme držiteli certifikátu ISO9001:2009 pro “Poskytování služeb v oblasti elektronických komunikací a komplexních služeb svěřené správy ICT”, a jsme pojištěni proti škodám ve výši 50 mil. korun, je rovněž důkazem vysoké kvality a úrovně námi poskytovaných služeb.

Důsledně dbáme na dodržování bezpečnosti informací dle ISO 27001 z hlediska jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a externím subjektům.

Naši zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování zákonných a regulatorních požadavků. Průběžně identifikujeme a vyhodnocujeme všechna rizika, která jsou s naší činností spojená a přijímáme na ně přiměřená bezpečnostní opatření.


Významným měřítkem naší práce jsou také referenční projekty: Statutární město Ostrava, úřady ostravských městských obvodů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, DPO, a.s., SAREZA Ostrava, VŠB - TUO, Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, HZS města Ostravy a Moravskoslezského kraje, MP Ostrava, OVAK a.s., Ostravské komunikace, a.s., ,  ELTODO Ostrava, s.r.o., GABEN, s. r.o., Vysoká škola podnikání, a.s., ERKOR Ostrava s.r.o., T-System, Sdružení Poruba.NET, GTS Novera, NDM, DKMO, Divadlo loutek Ostrava, Výstaviště Černá louka, Ostravské městské lesy, Libros, OZO Ostrava, RÚ Hrabyně, ZOO Ostrava, Avion Shopping park, Hotel Park Inn.
Provoz městského integrovaného kamerového systému SMO v rozsahu téměř čtyřista kamer umístěných jak na křižovatkách a jiných významných dopravních uzlech jako jeden z nástrojů pro řízení dopravní situace, tak na veřejných prostranstvích, kde plní svou úlohu při ochraně bezpečnosti osob i majetku.